Wypłata gotówki w MTP Cafe

Informujemy, że wypłaty gotówki na terenie MTP można realizować przy okazji zakupów w MTP Cafe. Przy płatności kartą (dla kart z uruchomioną usługą cashback) np. za kawę można wypłacić gotówką kwotę do 200 zł.

Cashback to usługa dzięki której posiadacz karty płatniczej może pobrać gotówkę podczas dokonywania zakupów. Transakcja może być przeprowadzona jedynie łącznie z płatnością kartą za towar. Przy zakupie klient musi zgłosić chęć podjęcia w gotówce dodatkowej kwoty. Możliwy jest dla wszystkich posiadaczy kart debetowych systemów VISA i MasterCard/Maestro tych banków, które uruchomiły funkcjonalność cashback. Klient może przy jednej transakcji pobrać maksymalnie 200 zł. Dla posiadacza karty podjęcie gotówki w punkcie akceptującym karty zwykle jest wolne od opłat, lub opłata za cash back jest niższa od tej stosowanej dla podjęcia gotówki z sieci bankomatów, nienależącej do banku wydającego kartę.

[ Wstecz ]